Framandkar

ABOUT Tarald Stein

Tarald Stein
Norwegian transman, b. 1977, published author of two books of poetry in Norwegian. Is now working towards publishing an english translation.

BUY ONLINE

Description

Framandkar er ei samling dikt om å vere ein mann med kvinneleg kropp – ein transmann eller FtM (Female to Male).Framandkar kom ut 7.april 2008 på Tiden Norsk Forlag og vart hovudbok i Bokklubben Kursiv.

“Disse diktene er ikke bare gripende og fascinerende i kraft av tematikken, men også godt skrevet”
Mariann Enge, Aftenposten


“Stein skriver svært godt, språket er på en gang enkelt og dyptloddende, uten ornamentikk og annen litterær pynt.”
Fartein Horgar, Adresseavisen

“Dikta er lågmælt alvorlege, og behandlar stoffet litterært. Og det interessante når ein les desse dikta, som held dei to skilde og paradoksale kjønnserfaringane saman i ein og same kropp, er at ein vert merksam på kor fundamentalt prega verda er av kjønnskategoriseringar [...]. Ikkje berre gjev dikta innblikk i erfaringar til eit eg som drøymer om kjønnsskifte, eit kroppsleg og kulturelt kvantesprang som fragmenterer livssamanhengen, men Stein maktar også kunststykket å vise kor eksistensielt smerteleg, fordi ein ikkje kan eksistere utan kjønn, kjønnsspaltinga er. Gjennom pregnante og stilsikre dikt vert den kroppslege transformasjonen også til eit uttrykksproblem, og vert knytt til taleorgana, skapinga og bibelsk-religiøse samanhengar.”

Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

Other Book(s) By Tarald Stein