Sepals - Hemmelige baser på svensk jord 1944-1945

Nonfiction

By Roger Albrigtsen

Publisher : Orion Forlag & Forlaget Kristiansen

ABOUT Roger Albrigtsen

Roger Albrigtsen
Roger Albrigtsen (født 18. januar 1971) er en norsk forfatter av krigshistorie. Han kommer fra Evenes kommune i Nordland. Albrigtsen er barnebarn av kurér, grenselos og XU-agent Magne Lindgren fra Skjomen. Albrigtsen er også frilanser og har skrevet en rekke krigshistoriske artikler for More...

BUY ONLINE

Description

Roger Albrigtsen 


På svensk side av grensen oppe i nord ble det under krigen bygd opp et nettverk av etterretningsbaser for hemmelige agenter, kurèrer, flyktninger, våpen og utrustning; Sepalsbasene. Denne virksomheten rettet mot det okkuperte Norge, foregikk i all hemmelighet. Håkon Kyllingmark var mannen som fikk i oppdrag å lede det praktiske arbeidet. Samarbeidet mellom nordmenn, svensker, briter og amerikanere muliggjorde denne operasjonen, som innebar stor risiko for de involverte partene. I perioden fra august 1944 til frigjøringen gjorde alle tilknyttet basene en uvurderlig innsats for friheten. 

Boken gir en enkel innføring i hva som lå bak Sepalsoperasjonen, hvem som trakk i trådene i etterretningstjenestene på norsk, svensk, britisk og amerikansk side, og ikke minst blir vi kjent med flere av dem som gjorde selve jobben ute på basene, eller hadde kontakt med disse. I tillegg inneholder boken flere utdrag fra rapporter som forteller om dramatiske hendelser, ikke minst i kapitlet Skuddene på Skamdalsbakken. Her får vi den sanne versjonen av hva som hendte da tyske soldater overrasket norske spesialsoldater i en gamme oppe på fjellet; en historie som hittil har vært myteomspunnet.

Boken er rikt illustrert med rundt 90 fotografier, de fleste fra basene i 1944-1945.

Roger Albrigtsen har skaffet til veie store mengder unike, upubliserte fotografier fra basene. Hans morfar var agent og kurér under hele krigen, og tilknyttet en av basene han skriver om i boken.

"Spennende og ukjent krigshistorie!

 

Et upretensiøst gullfunn i et hav av såkalte "ukjente" krigshistorier. Dette er spennende lesning! Albrigtsen har gjort en stor jobb i sin oppsporing av kilder og informanter. Når man vet at forfatterens utgangspunkt var en enkel konvolutt etter sin bestefar, forstår man at her har Albrigtsen virkelig saumfart kildene. Og når han så presterer en så fin balanse mellom å slippe til informantenes egne stemmer og selv å gi bakgrunnsbildene, blir dette en meget lesverdig bok! Sepals er fint skrevet, språket er lett og ledig. De unike historiske bildene er verdt boka alene!