CUDOVITI SVET CLOVESKE KOGNICIJE
Description
Zbirka člankov o človeški kogniciji, o obnašanju le-te v različnih spremenjenih stanjih zavesti ter o ljudeh, ki se podajajo na pot spoznavanja svojega uma.


Buy

Related Links
 
About Sandi Jug
Sandi Jug
With a purpose to raise the level of awareness and better management of human cognition in altered states of consciousness, I provide lectures, run workshops, train, advice More...
Other Book(s) By Sandi Jug